Tillbaka till träfflistan

Namn:

ESKILSTUNA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Södermanlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1937-12-03

Vapenbeskrivning:

I fält av silver ett från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra sköldhörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga.

Historik:

Vapnet skapades 1937 för Eskilstuna stad. Bilden återgår på sigill för ”Carl Gustafs Stad” från 1665. Nedersta delen av vapenbilden syftar på Eskilstuna ån och den övriga bilden på ortens smidesindustri. Ursprunget kan sökas i renässansens bilder där smideskonstens gud Hefaistos - Vulkanus symboliserades. Vid kommunsammanläggningen 1971 behöll den nya namngivande kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se