Tillbaka till träfflistan

Namn:

BÅSTAD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1941-01-10

Vapenbeskrivning:

I fält av silver ett rött tremastat kofferdifartyg med tre råsegel på de främre masterna och ett latinmesansegel på mesanmasten, som har en naturfärgad svensk flagga på toppen.

Historik:

Båstads vapen baseras på ett sigill från 1783 där ett tvåmastat skepp är avbildat. I början av 1809 användes ett annat sigill där skeppet har tre master. Kombination av dessa två sigill gav vapenbilden för Båstad. Eftersom sigillbilden var otydlig använde Riksheraldikerämbetet en bild från 1795 föreställande barkskeppet Fortuna från Umeå som förlaga. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog den nya kommunen vapnet i oförändrad skick. Båstad har varit stad en kort tid omkring år 1500. Vid övergången till Sverige genom freden i Roskilde 1658 miste staden definitivt sina stadsrättigheter. Några sigill från den tiden är inte kända.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se