Tillbaka till träfflistan

Namn:

BOTKYRKA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1983-01-28

Kungl. Maj:t fastställelse:

1954-01-15

Vapenbeskrivning:

I rött fält en stående med gloria försedd Sankt Botvidsbild av guld, hållande i högra handen en yxa och i den vänstra en fisk, båda av silver.

Historik:

Botkyrka blev landskommun 1863 och vapnet med nuvarande innehål fastställdes 15.1.1954. Vid sammanläggningen 1971 med Grödinge kommun, som även den hade ett vapen, behöll den nybildade kommunen Botkyrka landskommuns vapen. Det fastställdes 26.4.1971. Den 1/1 1974 gick Botkyrka och Salems kommuner samman och bildade en ny kommun - Botkyrka. Nya kommunen beslöt att använda Botkyrkas kommunvapen och vapnet fastställdes 26/4 1971. PRV registrerade vapnet 11/1 1974. 1982 skilde sig Salems kommun från Båtkyrka. Den nybildade kommunen Botkyrka beslöt att behålla sitt tidigare vapen och vapnet registrerades hos PRV 1983. Botkyrkas kommunnamn sammanhänger med traktens gamla lokalhelgon Botvid. Det framgår av de äldsta beläggen på sockennamnet från 1283. Det var därför naturligt att kommunen valde just denna bild som sitt vapenmotiv. Yxa och fisk är helgonets attribut; yxan som martyr- redskap och fisken anspelande på episoden då helgonet fick en övernaturlig fiskelycka.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se