Tillbaka till träfflistan

Namn:

BORGHOLM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Kalmar län

Registrerad hos PRV:

1982-10-08

Kungl. Maj:t fastställelse:

1947-10-03

Vapenbeskrivning:

I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en borg, allt av silver; portar och fönster blå.

Historik:

Borgholm blev stad 1816 och fick sitt vapen 1877, dock tycks bilden inte vara bevarad. 1947 fastställdes vapnet på nytt. Bilden avser Borgholms slott och vågskuran dess läge vid Kalmarsund.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se