Tillbaka till träfflistan

Namn:

BJUV

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1974-05-03

Kungl. Maj:t fastställelse:

1955-03-18

Vapenbeskrivning:

I svart fält en stolpe av silver, belagd med ett svart gruvbloss med röd låga.

Historik:

Bjuvs vapen fastställdes ursprungligen för Bjuvs köping. Vid kommunens nybildning 1973 behöll kommunen sitt gamla vapen. Bilden syftar på ortens stenkolsbrytning - en gruvschakt upplyst av ett gruvbloss.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se