Tillbaka till träfflistan

Namn:

ARVIKA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Värmlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1918-12-31

Vapenbeskrivning:

En häst av silver på blått fält, bestrött med kugghjul av samma metall.

Historik:

Arvika fick stadsrättigheter 1911. Sedan utväxlades flera förslag och motförslag mellan Riksheraldikern och Arvika kommun. Till sist vann förslaget med hästen, syftandes på hästhandel, och kugghjul, åsyftande industrin. I botten låg en värmländsk sägen, enligt vilken näcken skall ha visat sig på land i skepnad av en vit häst. Christian Eriksson, en lokal konstnär, har till Arvikautställningen 1911 ritat ett vapen med en vit häst i blått fält. Detta motiv återfanns även på utställningens minnespenning vilken sedermera användes som förebild av Riksheraldikern vid tecknande av det nya vapnet.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se