Tillbaka till träfflistan

Namn:

ALE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1995-08-25

Kungl. Maj:t fastställelse:

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en av en vågskura bildad stam, två gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver ett stolpvis ställt grönt spetsigt blad med två flikar vid basen.

Historik:

Ale kommun bildades 1974 genom sammanläggning av flera socknar, samtliga inom det gamla häradet Ale. I häradets sigill från 1567 avbildas ett alblad och Riksarkivet föreslog att kommunen tar upp detta motiv i sitt vapen. Kommunen föredrog dock att använda ett runt märke med alblad och ett par vågor. Så småningom bestämde sig kommunen för att heraldisera sitt märke och denna process avslutades 1995 genom registrering av ovan beskrivna vapnet.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se