Centralt innehåll

Andreas Bruce

  • Vad historiska källor kan berätta om människors eller gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. (Lgr 11Historia åk 7 – 9)
  • Demokratiseringen i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. (Lgr 11 Historia åk 7 – 9)
  • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. (Lgr 11Historia åk 7 – 9)
     
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Lgy 11 Historia 1a1)
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. ( Lgy 11 Historia 1b)
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik. (Lgy 11 Samhällskunskap 1a1)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg