I Sverige var detta en omvälvande tid. Kungamakten och kyrkans roll stärktes och landet gick in i det som kom att kallas stormaktstiden. Befolkningen livnärde sig dock fortfarande i hög grad på jordbruk. Man levde nära naturen och hade kvar gamla föreställningar som stod i strid med den nya, organiserade religionen. Prästen kom att bli en person som hade stor makt över människornas vardagliga liv.
När häxprocesserna startade i Sverige under medeltiden handlade det vanligtvis om att någon anklagades för att ha använt trolldom för att orsaka skada på människors egendom eller deras hälsa. Under senare hälften av 1600-talet hade processerna ökat i storlek och antal och anklagelserna handlade då om samröre med Satan och blåkullafärder.

Ta del av olika berättelser från häxprocesserna i Sverige genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

Centralt innehållRättegång 
Prästen 
Straffen 
Lagen  
 
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg