Tillbaka till träfflistan

Namn:

Västergötland

Kategori:

Landskap

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1884-01-18

Vapenbeskrivning:

I av svart och guld ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer med röd beväring, därest dylik skall komma till användning, i övre vänstra och i nedre hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver.

Historik:

Västergötlands vapen var representerat i processionen vid Gustav Vasas begravning 1560. Lejon i "styckad" sköld förekom redan under 1200-talet i vapnet för Tyrgils Knutsson, västgötsk lagman. I den äldsta kända bilden från 1562 är vapnet försett med fyra stjärnor och dessa hade 8 uddar. 1885 fastställdes vapnet i nuvarande form och fastställelsen förnyades 1942.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se