Bidra med din historia

Topotek Gotland är en webbplats där alla kan bidra med dokument, minnen, fotografier, filmer och ljud från ön. Topoteket koordineras av Riksarkivet, Landsarkivet i Visby och vi välkomnar privatpersoner, föreningar och företag att publicera sina fotografier och dokument i Topoteket så att de blir synliga för allmänheten. Privata bilder och dokument är en viktig del av det gotländska kulturarvet. Genom att lägga in bilder och dokument här blir de sökbara och användbara för andra. Du bestämmer själv om villkor för användning. Välkommen om du vill bidra med material i Topoteket, självklart tar Landsarkivet också hand om originalmaterial för arkivering för dem som önskar. Länk till Topoteket

http://gotland.topotek.se/

Hjälp oss identifiera bilder

Delar av Landsarkivets material finns publicerat i Topoteket, det är i första hand äldre fotografiskt material som vi valt att publicera. Vi söker efter volontärer som vill hjälpa oss att identifiera fotografier i landsarkivet som kan publiceras i Topoteket. Du kan också hjälpt till att identifiera bilder i själva Topoteket, det är bilder märkta med ett frågetecken. Svartvit bild med utsikt över Visby
Foto: Utsikt över Visby från Norderklint 1910.
Fotograf K.A. Gardsten, ur Lagergren-Gardstens fotoarkiv, Landsarkivet i Visby.


Upphovsrätt

* Du som laddar upp eget material bestämmer själv hur materialet får användas och sätter en licens eller upphovsrätt på bilderna. Topoteket använder Creative Commons licenser. (CC)
* Du som vill använda material ser i Topoteket hur varje bild eller dokument kan användas. Det kan vara fritt att ladda ner eller så behöver man ta kontakt med upphovsmannen.

Alla kan medverka

Vi välkomnar alla att delta i Topoteket och bidra med material och kunskap. Ta kontakt med Madelene Nettermark om du är intresserad!
madelene.nettermark[at]riksarkivet.se

Om

Topoteket har utvecklats i Österrike och drivs idag av ICARUS – International center for archival research i Wien. Topoteket finansieras bland annat inom projektet co:op – The creative archives and users network, inom ramprogrammet Kreativa Europa. 
 
co-op-loggaEu-symbol Logga för topoteket
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Larsson Östergren