Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor

Nummer
2018:1
Grundförfattning
2007:1
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2017-12-20
Dag för ikraftträdande
2018-02-01
Diarienummer
RA 231-2017/4829
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; beslutade den 20 december 2017. Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor ska upphöra att gälla: 1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor, 2. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2008:3) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor, 3. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2011:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor, 4. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna rås (RA-FS 2013:5) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor, och 5. Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2016:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2018. KARIN ÅSTRÖM IKO Anna-Kristina Andersson

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.