Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor

Nummer
2013:5
Grundförfattning
2007:1
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2013-06-05
Dag för ikraftträdande
2013-07-15
Diarienummer
Anmärkningar
Föreskriften får tillämpas för handlingar inkomna från och med den 1 juli 2007.
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; beslutade den 5 juni 2013. Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivför-ordningen (1991:446), följande ändringar i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor (RA-FS 2007:1)1 , att bilagan ska ha följande lydelse. __________________________________ 1. Denna författning 2 träder i kraft den 1 juli 2007. 2. Genom denna författning upphävs: - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:25) om gallring hos Umeå universitet. - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:43) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:51) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor med konstnärliga utbildningar. - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:53) om gallring hos Verket för högskoleservice. 3. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:43) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor och Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:51) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor med konstnärliga utbildningar, får tillämpas på handlingar tillkomna t.o.m. juni månad 2007. _______________________________________ 1. Denna författning 3 träder i kraft den 16 juni 2008. 2. Genom denna författning upphävs: - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:26) om återlämnande och gallring hos Rikspolisstyrelsen. - Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:59) om gallring hos Försvarshögskolan. 3. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:59) om gallring hos Försvarshögskolan, får tillämpas på handlingar tillkomna t.o.m. december månad 2007. _______________________________________ 1. Denna författning 4 träder i kraft den 15 december 2011. 2. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:59) om gallring hos Försvarshögskolan, får tillämpas på handlingar tillkomna t.o.m. december månad 2007. _____________________________ 1. Denna föreskrift träder i kraft den 15 juli 2013. 2. Föreskriften får tillämpas för handlingar inkomna från och med den 1 juli 2007. BJÖRN JORDELL Britt-Marie Östholm 1 Ändrade RA-FS 2008:3 och RA-FS 2011:2. 2 RA-FS 2007:1. 3 RA-FS 2008:3 4 RA-FS 2011:2 Bilaga Handlingar som får gallras enligt 7§. Allmänna råd: Reglerna i denna bilaga är utformade som medgivanden att gallra, dvs. vissa handlingar får gallras efter en viss tid. Detta innebär att myndigheten kan bevara handlingar för vilka gallring medges. Handlingar Bevarande/gallring m.m. Allmänna råd Anmälan med bilagor till utbildning på forskarnivå Får gallras 2 år efter beslut om antagning, om anmälan registrerats i antagnings- eller studieregister. För antagen, vars anmälan och bilagor inte arkiverats av myndigheten, bör dessa handlingar samt tryckta skrifter som saknar fullständiga bibliografiska referenser, bevaras. Arbetsprover för utbildning som leder till konstnärlig examen, arkitektexamen eller motsvarande, och som utgörs av allmänna handlingar Får återlämnas 1 månad efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande får arbetsprover gallras 1 månad efter beslut om antagning. Dokumentation av uppvisade arbetsprover får gallras 2 år efter beslut om antagning. Förekomsten av uppvisade arbetsprover bör dokumenteras. Arbetsprover som utgörs av föremål och som inte har bedömts vara allmänna handlingar kan förstöras eller återlämnas utan medgivande från Riksarkivet. Inkomna svarshäften, högskoleprovet Får gallras efter utgången av det kalenderhalvår som infaller 5 år efter provtillfället. Inkomna svarshäften på papper får gallras tidigast 1 år efter provtillfället efter överföring till annat medium. Regleringen av gallring efter överföring till annat medium är ett undantag från 8 §.

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.