Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

Nummer
2019:4
Grundförfattning
2019:4
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
11 § 4 arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2019-11-11
Dag för ikraftträdande
2020-01-01
Diarienummer
RA 231-2019/2295
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander RA-FS 2019:4 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol; beslutade den 11 november 2019. Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446), att följande föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol ska upphöra att gälla: 1. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol, 2. Föreskrifter (RA-FS 2010:1) om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol, och 3. Föreskrifter (RA-FS 2012:10) om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol. _______ Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. Karin Åström Iko Ian Fallenius

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.