Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol

Nummer
2008:2
Grundförfattning
2008:2
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2008-03-18
Dag för ikraftträdande
2008-07-01
Diarienummer
Anmärkningar
Upphävd genom RA-FS 2019:4.
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
RA-FS 2008:2 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol; beslutade den 18 mars 2008. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter om återlämnande av handlingar från tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen samt länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten. Tillämpningsområde 1 § Denna författning gäller för tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen samt länsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten. Återlämnande 2 § En handling som lämnats till en domstol i ett mål eller ärende får återlämnas om den är av särskild vikt för ingivaren. Ersättningskopia 3 § Vid återlämnande ska domstolen ersätta den återlämnade handlingen med en bestyrkt kopia eller anteckning om innehållet om kopia inte kan tas. Notering om återlämnandet ska göras i mål- och ärenderegister eller motsvarande. Tidpunkten för återlämnande 4 § Återlämnande får inte ske innan målet eller ärendet har avgjorts. Allmänna råd: När ett mål eller ärende har avgjorts genom dom eller beslut bör handlingen inte återlämnas förrän domen eller beslutet vunnit laga kraft. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008. TOMAS LIDMAN Per Jansson

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är tillförordnande chefsjuristen Désirée Veschetti.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.