Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

Nummer
2012:10
Grundförfattning
2008:2
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 § 4 arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2012-11-09
Dag för ikraftträdande
2012-12-15
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol; beslutade den 9 november 2012. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446), att 1 § Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol ska ha följande lydelse. Tillämpningsområde 1 § 1 Denna författning gäller för tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen samt förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. _______ Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012. BJÖRN JORDELL Britt-Marie Östholm 1 Senaste lydelse RA-FS 2010:1.

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.