Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen

Nummer
2022:3
Grundförfattning
2013:3
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2022-11-30
Dag för ikraftträdande
2022-12-31
Diarienummer
RA-KS 2022/01787
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Jens Västberg RA-FS 2022:3 Utkom från trycket den 14 december 2022 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen; beslutade den 30 november 2022. Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3)1 om arkiv hos kommittéer under regeringen ska upphöra att gälla. 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2022. 2. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen får tillämpas till och med den 31 december 2023. KARIN ÅSTRÖM IKO Fredrik Lindberg 1 Senaste lydelse RA-FS 2018:9. Elanders Sverige AB, 2022

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.