Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet

Nummer
2002:1
Grundförfattning
1999:1
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
12 § arkivförordningen (1991:446) och 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Beslutsdatum
2002-04-15
Dag för ikraftträdande
2002-07-01
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet; beslutade den 15 april 2002. RA-FS 2002:1 Med stöd av 12 § arkivförordningen (1991:446) och 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, beslutar Riksarkivet att 1 § i verkets föreskrifter (RA-FS 1999:1 och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet skall ha följande lydelse. Tillämpning 1 § Följande föreskrifter gäller för - statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, - sådana enskilda organ som avses i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter, såvitt gäller organens förvaring av statliga myndigheters allmänna handlingar, - allmänna försäkringskassor samt i tillämpliga delar - sådana enskilda organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket, första meningen sekretesslagen (1980:100), till den del handlingarna härrör från den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen. I dessa föreskrifter avses med begreppet myndighet, sådana myndigheter och organ som upptas i första stycket. __________ Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002. ERIK NORBERG Peter Sivervall

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.