Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst

Nummer
2004:1
Grundförfattning
2004:1
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2004-04-29
Dag för ikraftträdande
2004-07-01
Diarienummer
Anmärkningar
RA-FS träder i kraft 2004-07-01 Upphävd genom RA-FS 2019:1.
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.