Filtrera information

 
Antal träffar: 276

Sökresultat

2017-02-17  

Riksarkivets biblioteksverksamhet kartlagd

Riksarkivet har genomfört den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek sedan landsarkiven blev en del av myndigheten 2010.


2017-02-16  

Öppna data och PSI – nu startar projektet!

Riksarkivet har i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


2017-02-09  

Rolf Källman ny DVS-chef 

Riksarkivet har en ny chef för Divisonen för verksamhetsstöd. Han heter Rolf Källman och är ett bekant ansikte på Riksarkivet.


2017-01-23  

Slottsarkivet i internationell årsbok

I slutet av 2016 gav nationalarkivet i Nederländerna ut sin sextonde årsbok. Temat för denna gång var de europeiska kunga- och furstehusens arkiv.


2017-01-23  

Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen.


2017-01-16  

Driftstörningar i kundtjänsten

De driftstörningar vi hade är nu lösta.


2017-01-10  

SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1946

finns nu tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.


2016-12-23  

Spännande koppling mellan Riksarkivets julkort och SVT:s julkalender

Riksarkivets julkort i år är en teckning av Skara domkyrka gjord på 1600-talet av lantmätaren Kettil Classon Felterus.


2016-12-19  

Riksarkivet i Hack for Sweden-samarbetet

Inom Riksarkivets arbete med öppna data kommer Riksarkivet att delta i "Hack for Sweden", ett event som äger rum den 11-12 mars 2017 i Stockholm: http://hackforsweden.se/sv/. I uppdraget som SMHI har fått från regeringen om att vara projektledare för Hack for Sweden ingår det att samverka med några myndigheter, bland annat Riksarkivet.


2016-12-09 

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Säffle kommuns arkiv välkomna som dataleverantör till NAD