Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat

2019-08-30  

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.


2019-08-19  

Grill

Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


2019-08-06  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Regionarkivet - Region Stockholm välkomna som dataleverantör till NAD


2019-07-10  

Remiss av förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn

Riksarkivet har genom 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning bemyndigats att meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett utkast till föreskrifter har tagits fram.


2019-07-01  

Hack for Heritage i Visby 4-6 oktober

Riksarkivet är samarbetspartner i Hack for Heritage 2019! Hack for Heritage är ett återkommande event som i år arrangeras av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby, med Riksarkivet och ArbetSam som externa partners.


2019-06-26  

Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till FGS för databaser

Riksarkivet, Sydarkivera och Statens Servicecenter har tagit fram förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för databaser. Nu lämnas förslagen ut på remiss.


2019-06-19  

Digital beställning till läsesal

Riksarkivet har infört en ny digital tjänst för att beställa arkivmaterial till läsesalen


2019-06-13 

Ny kommitté för det svenska Världsminnesprogrammet 

Svenska Unescorådet har idag utsett en ny kommitté för Unescos Världsminnesprogram i Sverige för perioden 2019-2022. Beslutet innebär också att Riksarkivet tar över det administrativa ansvaret för programmet. Ny ordförande för kommittén blir riksarkivarie Karin Åström Iko.


2019-06-12  

Lagfartsregister för Gotlands norra häradsrätts arkiv

Nytt register publicerat i Digitala forskarsalen.


2019-06-11  

Möt kvinnor från 1500-talet till 1900-talet i Riksarkivets årsbok

Demokratin i Sverige firar 100 år under åren 2018-2021. Riksarkivet uppmärksammar demokratijubileet med 16 spännande artiklar i årsboken ”Kvinnors röster i arkiven”.