Teckna abonnemang

I webbutiken kan du se vilka olika typer av abonnemang som finns

Vad ingår i abonnemanget

Riksarkivet arbetar med att digitalisera och förbättra sökbarheten till efterfrågade handlingar som förvaras hos Riksarkivets arkivinstitutioner (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven). Nytt material publiceras löpande och abonnemang hos Riksarkivet SVAR ger tillgång till mer än 100 miljoner skannade bilder (motsvarande ca 171 miljoner sidor). I abonnemanget ingår olika sökbara register, totalt ca 30 miljoner poster. Den största databasen är Folkräkningen med ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.

Digitala forskarsalen

Webbutiken

Ansvarig för sidan/ kontakt
Helene Olofsson
Sidan publicerad: 2013-08-13| Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06