Bevarande och tillgänglighet till det fotografiska kulturarvet i fokus under Riksarkivets besök  

2018-03-26

Fredagen 16 mars anordnades ett seminarium på Landskrona Teater och arrangörer var Landskrona foto, Region Skåne och Riksarkivet. Fokus låg på bevarandestrategier av fotografier samt regional och nationell samverkan.

Riksarkivarie Karin Åström Iko besöker Landskrona 

Under dagen diskuterades det analoga och digitala bildarvets utmaningar, behovet av översyn av svensk fotografi och frågor om gallring och urval. I publiken hade ett femtiotal personer samlats och bland dessa fanns representanter från akademien, regionala verksamheter, politiken och enskilda fotografer. På plats från Riksarkivet fanns Jonas Palm från avdelningen för digitalt bevarande och digitalinfrastruktur, Rolf Källman, chef för Riksarkivets avdelning för bevarande och digital infrastruktur samt Karin Åström Iko, riksarkivarie.

Samtalsämnen som dök upp under seminariet var vikten av att bevara och konservera både det digitala och analoga bildarvet samt hur detta kan vara användbart för framtida forskare. Vidare diskuterades det behovet av en översyn av svensk fotografi och på plats i lokalen fanns Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona kommun som pratade om vikten av samverkan på statlig, region och kommunal nivå kring dessa frågor.

Seminariedagen var fullspäckad med många intressanta frågor och flera givande samtal ägde rum samverkansgrupper emellan.

Programmet i sin helhet:

Riksarkivets hantering av det fotografiska kulturarvet och utmaningar med det digitala bildarvet - Jonas Palm, Riksarkivet
Hur vårdas det analoga fotografiska kulturarvet? - Ina Järretorp, Regis
Projektet Rädda bildarvet - Alison Gerber, Lunds universitet
Vikten av samverkan på statlig, region och kommunal nivå - Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona kommun
Behovet av en översyn av svenskt fotografi – Fotonätverket för nationellt ansvar i Sverige.
Lena Wilhelmsson, fotograf/curator Niclas Östlind, fil dr i fotografi vid Akademin  Valand och Eva Dahlman, fotohistoriker och vice ordförande i Centrum för fotografi.

Kontakt
Evelina Boberg

Visa hela nyhetsarkivet