Filtrera information

 
Antal träffar: 276

Sökresultat

2021-10-20  

Lappkodicillen från 1751 överlämnas till Samisk arkiv i Kautokeino under närvaro av norske kungen

Den 19 oktober överlämnades Lappkodicillen från 1751, ett slags samernas frihetsbrev, till Samisk arkiv (Sámi Arkiiva) i Kautokeino, Norge, under en ceremoni där kung Harald V och den norske kulturministern deltog.


2021-10-18   - Göteborg

Två kulturarvsmyndigheter i samma hus i Göteborg när Institutet för språk och folkminnen flyttar in hos Riksarkivet

Sent i våras flyttade Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg på Institutet för språk och folkminnen (Isof) in hos Riksarkivet på Arkivgatan 9A i Göteborg. Därmed bidrar två myndigheter under Kulturdepartementet till att effektivisera statens lokalförsörjning och kommer kunna ge medborgarna en bättre service.


2021-10-15 

Driftstörning på webbplatsen

Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.


2021-10-14  

Premiär för digitala ”Lunchföredrag från Riksarkivet”

Vill du veta mer om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss? Då kan föredragsserien ”Lunchföredrag från Riksarkivet” vara intressant för dig.


2021-10-12 

Riksarkivet planerar för nya lokaler i Härnösand 

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.


2021-10-11  

Utlån till utställning i Polen

Riksarkivet bidrar med arkivhandlingar till en internationell utställning i Malbork, Polen.


2021-10-07  

Remiss av nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).


2021-10-05  

Riksarkivet i Täby officiellt invigt

Fredagen den 1 oktober invigdes Riksarkivet i Täby officiellt när kultur- och demokratiminister Amanda lind klippte bandet. Huvudteman för invigningen var demokrati och arkivlagen 30 år.


2021-10-04  

Riksarkivets yttrande på betänkandet om ny pliktmateriallagstiftning

Riksarkivet lämnade den 30 september 2021 sitt yttrande på betänkandet Papper, poddar och...Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial - SOU 2021:32.


2021-10-01  

Återstartsutredningen föreslår: 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet

Torsdagen den 29 september tog regeringen emot Återstartsutredningens betänkande. Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår en satsning på 800 miljoner kronor för digitalisering av det svenska kulturarvet.