Våra historiska arkiv - en slumrande skatt

Föredrag: I en tid när digitaliserade arkiv används mer och mer påminner Claes Westling om den stora del som ännu endast finns i original – på papper.

Claes Westling, fil.dr. i historia och arkivarie vid Riksarkivet i Vadstena, har skrivit en bok på temat: Våra historiska arkiv - en slumrande skatt. Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt med hjälp av de arkiv som finns tillgängliga på internet. En övergripande del av våra historiska arkiv finns dock endast i form av pergament och papper, som här på riksarkivet i Uppsala.

Uppsala Arkivcentrum, föreläsningssalen på plan 3.

Fri entré.

Välkomna!

 våra historiska arkiv

Tid och plats
Tis 16 apr 2024

Kl: 17:30 - 18:30

Uppsala
Föreläsningssalen på plan 3


Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Riksarkivet Uppsala
Se alla arrangemang