För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

En stadsbrand – ett barnamord - ett samband?

Föredrag av Bernt Lundh

År 1799 brann en stor del av Enköping
ned. Eftersom ingen naturlig förklaring
kunde hittas till brandens uppkomst
antog man att den var anlagd. Av olika
anledningar kom den f.d. handelsmannen
Ekstedt att misstänkas. Efter en
snabb rättegång friades han dock i brist
på bevis. Det kan inte helt uteslutas
att han var skyldig och det kan finnas ett
samband, som ingen tidigare uppmärksammat, mellan
branden och ett barnamord som skedde tio år tidigare.
Bernt Lundh är pensionerad lärare och numera hembygdsforskare
med fokus på Enköpings stads historia.

Kontakt för arrangemanget
Kristina Nyberg
Tid och plats
Tis 04 feb 2020

Kl: 18:00

Landsarkivet i Uppsala


Arrangör: Landsarkivet i Uppsala
Se alla arrangemang