Östersund som militärstadÖstersund har en lång historia som militärstad med ett spännande kulturarv. Sten Bredberg var A4:s siste regementschef och är numera ordförande i Kamratföreningen Norrlandsartillerister. Här berättar han till bilder ur den rika fotosamlingen om artilleriregementets historia. Föredraget avslutas med berättelsen om några riktiga rariteter – de vackra kommunionskärlen i silver som överlämnades från Göta Artilleriregemente till A4 vid dess invigning den 28 september 1893.
Medverkande: Sten Bredberg

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 21 mar 2019

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Rentzhogsalen, Jamtli


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang