Onsdagscafé - Den postantibiotiska eran

Folkliga föreställningar om antibiotikaresistens

Vad tänker folk om risken att antibiotikan slutar fungera?
Under hösten gjorde Folklivsarkivet en undersökning som hette Om antibiotikan slutar att fungera.
Denna frågelista och webbenkät ingår i forskningsprojektet Den postantibiotiska eran vid Lunds
universitet som studerar vad folk tänker och tror om framtiden vad gäller tillgång till antibiotika. En
utblick mot omvärlden kan vara skrämmande men resistensläget i Sverige är relativt gott. Likaväl
så kan många känna oro och det kan påverka vardagen och sociala relationer. Studien fokuserar
just på människors tankar om resistens för att förstå hur attityder kan komma att förändras om
antibiotikaresistens ökar dramatiskt också i Sverige. Nu kommer Adam Brenthel från Avdelningen för konsthistoria och visuella studie och berättar om vilka slutsatser som kan dras i detta skede i forskningsprocessen och vad kulturvetenskapen kan bidra med till förståelse av globala hälsohot.

Vi bjuder på kaffe med dopp från kl. 14.30

Välkomna!

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 14 mar 2018

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang