Perspektiv på stockholmska

Institutet för språk och folkminnen är värdar för oktober månads föreläsning på Uppsala arkivcentrum.

Vad skiljer ekenssnacket från överklasstugget? Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser. I föreläsningen beskrivs stockholmskans
utveckling från det sena 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Vad utmärker de olika sociala varianterna av
stockholmska, och hur har detta förändrats?
Jenny Öqvist är språkvetare och forskare vid Institutet för språk och folkminnen

Kontakt för arrangemanget
Kristina Nyberg
Tid och plats
Tis 23 okt 2018

Kl: 18:00

Landsarkivet i Uppsala


Arrangör: Landsarkivet i Uppsala
Se alla arrangemang