Gör historien läsbarVill du hjälpa till att göra gamla texter läsbara? Gå
med i en avskriftsgrupp! Vi introducerar dig i hur man
skriver av texter från 1700-tal till 1900-tal, t ex brev,
dagböcker, recept, protokoll eller något annat du är intresserad
av. Vi möts sedan för att utbyta erfarenheter.
Avskrifterna publiceras på Fornskriftsällskapets hemsida.

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tis 10 okt 2017

Kl: 18:30

Landsarkivet i Östersund


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang