Onsdagscafé- Världar i brandVid förra sekelskiftet var tidningen Brand en av de mest kontroversiella politiska tidskrifterna. Som den radikala ungsocialistiska gruppens officiella språkrör drabbades den av ständiga åtal och konfiskationer. Mindre känt är dock att Brand också utmärkte sig genom sin rikliga publicering av skönlitterära texter som på ett annorlunda sätt uttryckte politiska visioner och öppnade nya världar för läsarna. Dessa skönlitterära världar har undersökts i avhandlingen “Världar i Brand” av Emma Hilborn, fil.dr. vid Lunds universitet. Varför gav en uttalat politisk tidning så stort utrymme åt uppenbart uppdiktade historier och vad var det i skönlitteraturen som man inte ansåg sig kunna avvara?

En framsida till tidningen Brand. 

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 11 okt 2017

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang