Onsdagscafé - “Till Rådhusrätten i Lund Till Rådhusrätten i Lund.Den härskande klassens lydiga redskap

Vi avslutar vårens onsdagscaféer med ett stycke lundahistoria. Kaffe med dopp serveras från klockan 14.30

En grupp människor på ett tak. En hissad flagga.

“Till Rådhusrätten i Lund. Den härskande klassens lydiga redskap". Så skrev en av de drygt 100-talet personer som våren 1970 var instämda till rådhusrätten i Lund, anklagade för egenmäktigt förfarande. Han var en av de ”allaktivister” som våren och hösten 1969 hade ockuperat tre obebodda fastigheter i centrala Lund i ett försök skapa ett allaktivitetshus, ett hus för olika aktiviteter, öppet för alla och utan kommersiella intressen.
Pär Östlund, arkivarie vid landsarkivet i Lund, berättar om de första egentliga husockupationerna i Sverige, om politikernas och allmänhetens reaktioner och om de därpå följande rättegångarna.

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 24 maj 2017

Kl: 15:00 - 16:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Målgrupp: Släktforskare, Lärare, Allmänhet
Se alla arrangemang