Öppen föreläsning - Raphaël Lemkins tid i Sverige

Raphaël Lemkin som var lärare vid juridiska institutionen i Stockholm myntade begreppet folkmord och initierade antagandet av FN:s Folkmordskonvention.

Föreläsningen handlar om en studie med nya uppgifter om hur Raphaël Lemkin fick tillstånd att resa till Sverige och om hans tid som lärare vid Stockholms universitet i början av andra världskriget.

Studien väcker även frågor om svenska affärsmän som reste till Warszawa under andra världskriget och som där hjälpte Lemkin att få tag på dokument om naziockupationen i Polen. Var det samma affärsmän som för den polska motståndsrörelsen räkning smugglade unika dokument om förintelsen till den polska exilregeringen i London via Stockholm?

Mark_Klamberg

Mark Klamberg är lektor och docent i folkrätt vid Stockholms
universitet.

Kontakt för arrangemanget
Karin Borgkvist Ljung
Tid och plats
Tis 25 apr 2017

Kl: 16:00 - 17:00

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Målgrupp: Allmänhet
Se alla arrangemang