Träffa Riksarkivarien i Almedalen 4 juli 

2018-07-03

Riksarkivarie Karin Åström Iko besöker Almedalen på onsdagen. Här kan du se var och när du kan träffa henne.

Kaffe med kulturen
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Visby

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet*. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan, delaktighet… Kom och sätt din agenda!

 

Hur tar vi hand om samhällets information?
Tid: 11:30-12:30
Plats: Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14

Hur kan vi säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar och till vårt kulturarv både nu och i framtidens digitala samhälle? Övergången från analog till digital informationshantering ställer arkivsektorn inför stora utmaningar.

Medverkande:

• Per Olsson Fridh, Statsskreterare, Kulturdepartementet
• Lars Ilshammar, Särskild utredare/ biträdande riksbibliotekarie, Arkivutredningen/ Kungliga biblioteket
• Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
• Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
• Peter Krantz, Ledamot i Arkivutredningens expertgrupp, digitaliseringsstrateg, SKL
• Stina Westerberg, Moderator, Arkivutredningen


 

Förutom detta är Riksarkivet också med och anordnar ytterligare ett seminarium på onsdagen:

Rättvist fördelad kultur - gränser inom och mellan länder
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Visby

Anordnas av alla av alla myndigheter som ingår Samverkansrådet: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.


Medverkande:

• Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län
• Ulrika Stuart Hamilton, ordförande, Kulturrådet
• Sir Nicholas Serota, ordförande, Arts Council England
• Ellen Wettmark, internationell samordnare, Kulturrådet
• Per Olsson Fridh, statssekreterare, Kulturdepartementet
• öKatti Hoflin, regional kulturchef, Västra Götalandsregionen

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet