Förbättringar av fyra beställningsformulär 

2021-06-14

Den 15 juni lanserar Riksarkivet fyra uppdaterade beställningsformulär. Uppdateringarna gör det enklare för de som beställer uppgifter och kopior. De kommer också att göra Riksarkivets handläggning smidigare.

Den som vill beställa uppgifter och kopior hos Riksarkivet kan använda ett så kallat beställningsformulär. På webbplatsen finns idag 19 beställningsformulär för olika specifika områden och ett för övriga frågor. Syftet med formulären är att göra det enklare för den som vill beställa att få med den information som behövs för att underlätta handläggarens sökning efter de önskade uppgifterna. Formulären effektiviserar också Riksarkivets hantering av beställningarna.

Inom Riksarkivet pågår ett omfattande arbete med att uppdatera beställningsformulären. Fyra uppdaterade formulär lanseras den 15 juni 2021:

  • Släktutredning till och med 30 juni 1991
  • Utdrag ur Svenska kyrkans folkbokföring till och med 30 juni 1991
  • Utdrag ur Svenska kyrkans kyrkobokföring mellan 1 juli 1991 och 31 december 1999
  • Person-/släktforskning, allmänt

Formulären är byggda i en ny teknisk plattform och kommer att ha ett nytt utseende. En annan förändring är att man i vissa formulär behöver ange personuppgifter, för att betalningsprocessen ska bli smidigare. Mer information finns i de aktuella formulären.

En annan nyhet är att avgifterna för offentlig sektor ändras, läs mer i avgiftslistan.

Riksarkivet planerar att uppdatera samtliga beställningsformulär.

Visa alla nyheter