Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop och SweClarin 

2017-09-21

Vetenskapsrådets har beslutat om långsiktig finansiering till infrastrukturer av nationellt intresse. Riksarkivet får finansiellt stöd till inte mindre än två infrastrukturprojekt.

Projektet SwedPop får stöd. Inom detta projekt ska fem institutioner länka samman historiska befolkningsdata från fem olika databaser (nämligen DDB – Demografiska databasen 1650– 1960, SEDD – Skånes Ekonomisk-Demografiska databas 1680–1968, GOPP – Göteborgs befolkningspanel 1915–1943, Rotemansarkivet 1877–1926, och SweCens Folkräkningarna 1880–1950).

Projektet kommer att innebära att historiska befolkningsdata blir sökbara på helt nya sätt. Det ger i sin tur såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning nya, spännande förutsättningar att ställa frågor. Arbetet med SwedPop drar igång efter årsskiftet, och beräknas ta fem till åtta år att genomföra. Förutom Riksarkivet deltar CEDAR vid Umeå universitet, Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet, Institutionen för Ekonomi och samhälle vid Göteborgs universitet, och Stockholms Stadsarkiv.


Även det språkteknologiska projektet Swe-Clarin, i vilket Riksarkivet deltar tillsammans med bland annat Språkbanken, Språkrådet, SND och Lunds universitet, får stöd för den andra etappen av sitt samarbete. Swe-Clarin är ett så kallad ESFRI-initiativ och utgör den svenska medlemmen av den europeiska infrastrukturen Clarin. Projektets syfte är att göra digitala språkteknologiska verktyg tillgängliga för analyser av textinnehåll, och därmed möjliggöra för nya metoder inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.


Vetenskapsrådets beslut: https://www.vr.se/nyheterpress/nyheter2017/beslutomforskningsinfrastruktur.5.7da5d28715e1bca492df3b2a.html

Kontakt
Cecilia Notini Burch

Visa alla nyheter