Öppna data och PSI – nu startar projektet! 

2017-02-16

Riksarkivet har i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


Arbetet med uppdraget har haft en förberedande fas under 2016 och kommer nu att drivas i projektet ”Öppna data och PSI”.

Enligt uppdraget ska Riksarkivet samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar, stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer, förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se, ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet. Vi kommer att samarbeta med Lantmäteriet, särskilt i förvaltningen av handledningen vidareutnyttjande.se.

En del i vårt arbete blir att inspirera, motivera och stödja myndigheternas arbete med att öka informationens användbarhet och att publicera information om vilken data som finns och hur man kan nå den genom webbplatsen oppnadata.se.

För närvarande pågår rekrytering av en projektadministratör/kommunikatör och en webbredaktör.

Vi kommer att anpassa webbsidan vidareutnyttjande.se till att bli en interaktiv kommunikations- och informationsyta för projektet där man kan följa hur vårt arbete i projektet utvecklas.

Läs mer om projektet på: http://www.vidareutnyttjande.se/2017/02/14/oppna-data-och-psi-nu-startar-projektet/

 

Sanja Halling

 

Visa alla nyheter