Emanuel Swedenborg föddes i Stockholm 1688 som son till biskopen Jesper Swedberg och Sara Behm. Denne man kom under sitt liv att syssla med mycket vittomfattande ämnen. Han kom efter studier i Uppsala att bli uppfinnaren Christoffer Polhems medarbetare och utnämnas till assessor vid Bergskollegium. Under denna tid publicerade han ritningar till en »machine att flyga i wädret», alltså ett flygplan. Swedenborg tackade nej till professuren i matematik i Uppsala. Efter hand blev han mer och mer intresserad av andliga frågor och kom att publicera flera verk i filosofiska och teologiska frågor. Bland annat genomförde han en omtolkning av bibeln. Det är denna tid som filosof och teosof som eftervärlden förknippar med Swedenborg.

År 1771 reste Swedenborg till London. Där drabbades han av stroke och avled i sviterna av denna 1772. Han begravdes i svenska kyrkan i London.

I det tidiga 1900-talets kraftigt expanderande London blev det så att den svenska kyrkan skulle rivas 1908 och därför fördes Swedenborgs kropp hem till Sverige för gravsättning i Uppsala domkyrka. En sarkofag av röd granit ritades av arkitekten Gustaf Lindgren. Denna blev klar 1910 och till den högtidliga ceremonin den 19 november detta år, då Swedenborg skulle gravläggas i sarkofagen, sände The Swedenborg Society i London som representanter för det brittiska folket den högtravande hyllningsadress* på pergament som här visas. Händelsen sammanföll med sällskapets 100-årsfirande.

Det var bara ett aber. Swedenborgs skalle och hjärna ansågs så exceptionell att någon hade stulit skallen redan 1816 och ersatt den med en annan skalle. Detta uppdagades så småningom men först 1978 kunde så Swedenborgs rätta skalle inropas på auktion av Kungl. Vetenskapsakademien och återbördas till resten av kroppen. Den felaktiga skallen, vars identitet tyvärr aldrig kunnat klarläggas, fick en egen liten grav på gamla kyrkogården i Uppsala.


Ett dokument Klicka på bilden för förstoring.

Månadens dokument februari 2018
Uppsala domkyrkas arkiv, librariet, J:0366:00004

*En hyllningsadress är en skriftlig hyllning till en person, vackert textad och ofta illustrerad, många gånger inbunden.

Visa alla månadens dokument