Från åren 1930–1947 finns skoltidningen ”Vårt Blad” från Birgittaskolan i Örebro bevarad. I ”Vårt Blad” skrev elever både om saker som hände på skolan och hemma, exempelvis utflykter, nyfödda kalvar och vad man gjorde på skolloven.

En teckning av två personer och en julkärve, framsidan till en hemmagjord jultidning

 

1933 skildrade Rune Johansson i ord och bild detaljerat ett överraskande luciafirande på skolan och två år senare gladde sig Svea Moberg åt det stundande julstöket med mamma.

 En teckning av luciafirande samt en maskinskriven textEn maskinskriven text

Konrad Hällqvist skrev 1937 om sitt jullov och avbildade sig själv i full mundering inklusive bandyrör. Även Rune Johansson var intresserad av bandy. 1935 refererade han triumfatoriskt en match som skolans bandylag vann och bifogade en teckning av drömmålet. ”Ö.D.I.F” som omtalas i referatet torde betyda Örebro Dövstumskolas IdrottsFörening; namnet Birgittaskolan tillkom först 1961.

En maskinskriven textEn teckning av en bandyspelare och en text

En teckning av ett bandymål och en spelare 

 

 

 

Månadens dokument från Landsarkivet i Uppsala december 2017
Birgittaskolan i Örebro med föregångare vol. Ö 3:1

Visa alla månadens dokument