Dikt 1 Dikt 2

Hyllningsdikten är från Samuel Indebetous och Hedvig Wahlströms bröllop 1792. Porträtten, som har förvarats tillsammans med dikten, föreställer troligen dem. Siluettporträtten är från slutet av 1700-talet då denna typ av avbildning var som mest populär.

Det Indebetouska släktarkivet består främst av brev med en rik korrespondens mellan olika familjemedlemmar, släkt och vänner från mitten av 1700-talet och fram till ca 1970. Enstaka brev från 1600-talet finns också bevarade. Familjen Indebetou kom till Sverige från Holland i slutet av 1600-talet och slog sig ned i Norrköping där de anlade stärkelsebruk. I slutet av 1600-talet flyttade familjen till Sörmland där de anlade bruket Forsa i Östra Vingåker.

Siluett 1 Siluett 2

En siluett är bilden av en person, ett objekt eller landskap som enbart består av en kontur medan det övriga är formlöst, tvådimensionellt och där det själva siluetten ofta är svartfärgad. Termen, som har fått sitt namn efter fransmannen Étienne de Silhouette (1709-1767), användes mest under 1700-talet för att beskriva profilporträtt eller andra bilder utklippta, eller skurna i tunt svart papper.

Källa: Indebetouska släktarkivet, volym 1b : 1, Riksarkivet Marieberg


Kristina Lauridsen

Visa alla månadens dokument