Bröderna George James och Oscar Simmons föddes på ön Saint Thomas i dåvarande Danska Västindien. Bara elva och nio år gamla skickades de till släktingar i Schleswig-Holstein för skolgång och yrkesutbildning. Man kan förmoda att det är där fotot är taget, någon gång i början av 1850-talet.

Daguerrotyp av bröderna Simmons 

Fotografen okänd

George James (1839-1920) gifte sig 1865 med danskan Julie Hjardemaal (1839-1911) och paret bosatte sig i Skåne, där de brukade gården Kronedal. Senare kom George James att vara verksam vid Staffanstorps sockerbruk. Bland parets barn märks professorn i botanik och zoologi Herman Simmons (1866-1843). Den yngre brodern Oscar (1841-1886) utbildade sig till läkare och tjänstgjorde först i Japan och senare som skeppsläkare på
Hamburg-Amerika-ångare.

Fotot är en så kallad daguerreotyp. De äldsta bevarade fotografierna kallas daguerreotyper efter den fotografiska process som Louis Daguerre uppfann och presenterade för världen
år 1839.

Källa: Riksarkivet Marieberg, Släktarkivet Simmons, 3 a:1.

Visa alla månadens dokument