Under århundradena har många fartyg försökt att segla genom nordostpassagen eller nordvästpassagen, men antingen tvingats vända eller gått under när de fastnat i packisen på Norra ishavet.

Först att klara sig igenom nordostpassagen blev den svenska Vega-expeditionen under ledning av A.E. Nordenskiöld. Resan påbörjades 1877 då Vega lämnade Karlskrona och via Tromsö styrde österut. Sommaren 1879 nådde man fram till Berings sund.

Vägen tillbaka till Sverige gick via Japan, där expeditionen gratulerades av kejsaren. Sedan fortsatte man till bland annat Rom, Paris och London innan Vega slutligen nådde Stockholm. På alla platser möttes Nordenskiöld och de andra expeditionsdeltagarna med stort jubel och det hölls mottagningar till deras ära. I Utrikesdepartementets arkiv finns dokument både om Vegas resa genom nordostpassagen och om hyllningarna på vägen hem. Bilden föreställer en sonett som skrevs när expeditionen besökte Rom.

Vega_sonett

Bilden kommer från Utrikesdepartementet, 1902 års dossiersystem vol. 2779, Riksarkivet Marieberg. 

Visa alla månadens dokument