I arkivet från Säters rådhusrätt och magistrat finns det en något udda samling handlingar bevarade under rubriken: Listor på dem som underhålla sängliggande främlingen Jöns 1785-1787.

Var denna sängliggande främlingen Jöns vårdades framgår tyvärr inte av listan, där endast hans namn nämns. Vem var denne Jöns? Var kom han ifrån? Lämnade han någonsin Säter eller dog han där? Frågorna är många men svaren är få.

Lista över personer som underhöll den sängliggande främlingen JönsAvskrift av dokumentet

Intressant är de personer som nämns på listan. Dessa har åtagit sig att ge denna person underhåll i form av lagad mat. Kyrkoherden Hessler, först på listan, föregår med gott exempel och tar två dagar. Av de övriga namnen kan man förstå att det var personer i samhällets övre skikt som deltog och hjälpte till.

Den som åtar sig att underhålla främlingen Jöns får veta, i texten som inleder listan, att den rika Belönaren (Gud) som allt ser kommer att skänka riklig välsignelse åt dessa personer.

Alla listor är undertecknade av Dan. G:Son Eurell. Vid en titt i Säters kyrkoarkiv och dess husförhörslängd kan man se att han hette Daniel Eurell och var rådman. Hans far var Georgius Johannis Eurelius (Göran Hansson) och var kyrkoherde i Tortuna, Västmanlands län. Med hjälp av detta kan man lista ut att Daniel Eurell tidigare hette Daniel Göransson innan han bytte namn.

Totalt är det 25 handlingar med 6-10 datum på varje. Listorna täcker tiden från och med 3 februari 1785 till och med 7 april 1787.

Månadens dokument februari 2017

Visa alla månadens dokument