I Nedansiljans domsagas häradsrätt finns en fiol i fodral. Går man till domboken (A VI:5) får man förklaringen på hela 16 sidor. Per Wihlborg i Bäsna i Gagnef avled 1951 och efterlämnade bland annat en fiol. Nämndemannen Olof Sundell var bouppteckningsförrättare och fick då se fiolen. Eftersom Sundell själv ägde en fiol och kunde spela fick han låna Wihlborgs fiol med tillhörande låda av Johanna Dragsten som var dödsboets representant. När hon så begärde att Sundell skulle lämna tillbaka fiolen påstod hon sig få tillbaka rätt låda men fel fiol. Dragsten gick tillbaka med fiolen till Sundell. Efter en tid begärde hon åter tillbaka rätt fiol varför Sundell lämnade tillbaka samma fiol som förra gången.

En filol i Nedansiljans domsagas häradsrätts arkiv 

Dragsten anmälde saken till landsfiskalen vi två tillfällen men denne avskrev ärendet båda gånger efter att ha hört ett antal personer. Sundell anförde att Dragsten vid flera tillfällen under samtal med sammanlagt 10 personer i bygden, beskyllt Sundell för återlämnande av fel fiol. På grund av detta ville Sundell att Dragsten skulle fällas för ärekränkning och falsk angivelse.

Enligt Sundell hade det gått till så att när han beskylldes för att återlämna fel fiol följde Dragsten honom hem och hans syster hade tagit fram hans egen fiol. Dragsten hade då konstaterat att hon fått tillbaka rätt fiol. Sundell körde tillbaka henne hem och fick en påse ägg utöver arvodet för bouppteckningen. Sundell kunde visa sakkunnigutlåtanden av två personer, den ene fiolbyggare, som var övertygade om att den återlämnade fiolen legat i lådan i många år och att det var osannolikt att någon annan fiol skulle passa så exakt i lådan. Detta påstod även Statens Kriminaltekniska anstalt, som också hade engagerats i fiolhistorien. I lådan finns ett märke efter slipprov som anstalten utfört.

Kriminalteknisk undersökning av fiolen 

För att göra den långa visan kort, så dömde häradsrätten Dragsten för falsk angivelse och ärekränkning med dagsböter som straff. Dessutom dömdes hon att ersätta Sundells rättegångskostnader. Kvar i häradsrätten blev märkligt nog fiolen som skapat så mycket känslor. Historien fick en fortsättning i Svea hovrätt, men det är en annan visa för ett annat tillfälle.

 

Månadens dokument oktober 2016
Nedansiljans domsagas häradsrätt (KLHA XLIV)
ULA/12668/J samt A VI:5

Visa alla månadens dokument