I en medeltida handskrift på Riksarkivet återfinns på första bladet en teckning av en påhittad vapensköld med en dödskalle. Initialerna HS och ett språkband med runor som kan utläsas ’spægelbærg’ talar om att det är ett slags signatur för Hans Spegelberg, kansler åt biskopen i Linköping, Hans Brask (1464-1538). Utöver att han var biskopens kansler är mycket lite känt om Hans Spegelberg. Han var den som satte samman och redigerade handskriften, som innehåller Hans Brasks registratur och mestadels består av avskrifter av brev som Hans Brask skickade mellan åren 1522 och 1527.

Klicka på bilden och zooma för att se text tydligare.

 

Källor och litteratur

Hans Brasks registratur (A 7) är, liksom övriga medeltida handskrifter i serien Codices A i Riksarkivet, skannad i sin helhet och fritt tillgänglig via söktjänsten (sok.riksarkivet.se; sök ”Codices A”).

I H. Gunneng, Biskop Hans Braks registratur. Textutgåva med inledning (Uppsala 2003), finns mer information om handskriften och utgåvor av brevtexterna.

För ett exempel på brev i handskriften se SDHK nr 40554.

Foto: Riksarkivet Marieberg 

Visa alla månadens dokument