Prinsessan Margaretha föddes 1934 som den äldsta dottern till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Hon var alltså den äldsta av de fyra Hagasessorna. Efter faderns död flyttade familjen till Stockholms slott. Margaretha utbildade sig så småningom i klädsömnad vid den anrika Märthaskolan.

I februari 1964 förlovade hon sig med engelsmannen John Ambler, och i juni gifte de sig i Gärdslösa kyrka på Öland, närmare bestämt den 30 juni. Margaretha titulerades efter bröllopet Prinsessan Margaretha Mrs Ambler. Makarna bosatte sig i London, senare på en herrgård Chippinghurst Manor utanför Oxford. Paret fick tre barn i rask följd och Margaretha valde att leva "ett vanligt liv" utanför offentligheten.

När Gärdslösa församlings kyrkoråd sammanträdde den 9 juni 1964 beslutade man att prinsessan skulle föräras en "golvurna av Ölands marmor från Ölands Sandviks Bruk för en kostnad av ca 200 kr". Medel skulle tas av vinsten från kyrkans vykortsförsäljning (Gärdslösa kyrkoarkiv, volym K III a:9).

I gudstjänsten den 28 juni pålystes att kyrkan skulle hållas "stängd från och med i morgon kl 11. Öppnas åter för turistbesök från och med onsdag. Allmänheten ombedes respektera och ha förståelse för denna nödvändiga åtgärd (Gärdslösa kyrkoarkiv, P I:12).

Att händelsen även satt spår i Televerkets arkiv är kanske mer överraskande. I arkivet från Kalmar finns en hel volym med handlingar om bröllopet och planeringen av telefon- och telegramtrafiken i samband med bröllopet. Man väntade sig en stor skara gäster från utlandet och ville underlätta för pressens bevakning. Hovet skrev efter bröllopet till telegrafkontrollör Gunnar Nivert i Kalmar och tackade för ett gott samarbete. Bland handlingarna finns även gästlista, placeringslista i kyrkan, bröllopsmeny mm (Televerket Kalmar Cso, Ö 2:1).

/Anna Eklundh Jonsson, arkivarie

 

 

Gästlista (första sidan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Visa alla månadens dokument