Utforska arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

Påminnelse Remiss FGS-Databas

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2(relationsdatabaser) baserad på SIARD. Projektet tar också fram förslag på en anpassad FGS för arkivleveranser. Nu föreligger remisser för Alternativ 1 att besvara senast den 30 september 2019.

Läs mer om remisserna
 Bild föreställande ett databasschema