Här får du några tips om var du kan läsa vidare, dels om äktenskap och skilsmässor under 1800-talet, dels om domstolsväsende och domböcker.

bokomslagOm äktenskap och skilsmässor på 1800-talet

Christine Bladh: "Skilsmässor i Stockholm 1750-1860. Klasstillhörighet och skilsmässogrund". Ingår i: Kön, makt, våld. Konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, red. Eva Helen Ulvros. Göteborg: Historiska institutionen 2003

Rosemarie Fiebranz: Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750–1850. Uppsala: Studia Historica Upsaliensia 2002 (kapitel VI.2)

Magnus Jacobson: "Skilda vägar". Ingår i: Populär historia 2001:1

Andreas Marklund: I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. Umeå: Boréa 2004

Marja Taussi Sjöberg: Skiljas. Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet. Stockholm: Författarförlaget 1988

 

Om domstolar och domböcker

Göran Inger: Svensk rättshistoria (4 reviderade upplagan). Malmö: Liber ekonomi 1997

Åke Norström & Tobias Bjernehed: Handledning till juridiska källor i Malmö stadsarkiv. Malmö: Malmö stadsarkiv 2009

Linda Oja: Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Uppsala: ULA 2006 (Landsarkivets i Uppsala småskriftserie nr 6)

Göran Stenmark: Handledning för forskning i domstolsarkiv. Ramsele: SVAR 1999

Jan Sundin: För Gud, Staten och Folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning 1992 (Rättshistoriskt bibliotek nr 47)

Marja Taussi Sjöberg: Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen. Stockholm: Atlantis 1996

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg