Resultatet av den statliga arkivutredning som påbörjade sitt arbete i december 2017 presenterades den 18 december 2019. Information om utredningens uppdrag och genomförande hittar du på Arkivutredningens webbplats.

Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av  Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttrandet återfinns här nedanför tillsammans med de inspel i viktiga frågor som Riksarkivet gjort till utredningen.

 

  
Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård