Regeringen vill med utredningen bl a säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och analysera den digital informationsförsörjningens konsekvenserna för arkivsektorn. Mer information om utredningens uppdrag finns på deras webbplats: http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/

Riksarkivet har gjort några inspel om viktiga frågor för utredningen. Du hittar dem här:

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård