Arbetet med den statliga arkivutredning som pågått sedan december 2017 blev färdigt den 18 december 2019. Du hittar betänkandet här.

Regeringens övergripande syfte med arkivutredningen var bland annat att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och att analysera den digitala informationsförsörjningens konsekvenser för arkivsektorn. Mer information om utredningens uppdrag och arbete finns på deras webbplats.

Riksarkivet har gjort inspel om viktiga frågor till utredningen. Här hittar du en sammanfattning. Länkar direkt till de olika inspelen i sin helhet finner du här nedanför:

 

  
Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård