Regeringen vill med utredningen bl a säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och analysera den digital informationsförsörjningens konsekvenserna för arkivsektorn. Mer information om utredningens uppdrag finns på deras webbplats: http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/

Riksarkivet har gjort åtta inspel om viktiga frågor till utredningen. Här hittar du en sammanfattning. Länkar direkt till de olika inspelen i sin helhet finner du här nedanför:  

 

 Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård