Avsnitt 30 – 16 december 2022

Den stora energisparkampanjen

I januari 1975 damp en energisparfolder ner i brevlådorna hos landets ca 3.6 miljoner hushåll, nu skulle svensken spara energi! Vintern innan hade ransonering införts, något oerhört ovanligt i fredstid, men nu skulle massiva kampanjer ge en frivillig neddragning av energikonsumtionen. Hör Riksarkivets Jens, Joakim och Håkan diskutera kampanjerna, krisens bakgrund och den påverkan på konsumtion, attityd och på samhället i stort som den gav upphov till.

Medverkande: Jens Kling, Håkan Malmberg och Joakim Andersson.

Klippning: Stefan Bommelin.

Musik: Family Badass - Rockin' For Decades

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Till den digitala utställningen om energisparkampanjen

Transkribering av avsnitt 30: Den stora energisparkampanjen (pdf)

Affisch från energisparkampanjen 1975

Bild: Energispargrisen, illustration av Staffan Lindén/Gumaelius åtta framtagen till Energisparkommitténs kampanjer 1975. Copyright © Energisparkommittén.

Avsnitt 29 – 21 november 2022

Marinen fyller 500 år!

I år firas det att Marinen fyller 500 år på flera olika håll i Sverige. Malin Joakimson, arkivarie vid Riksarkivet i Täby, berättar om världsomseglingar, hur ingenjören af Chapman revolutionernade skeppsbyggandet och om skeppet Wasa - som inte sjönk under jungfrufärden. Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund intervjuar.

Som Karl XI: Calle Retzell

Som Kapten på Vanadis: Mathias Arbelius

Musik: ES_Sea Adventure - Bonnie Grace

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 29: Marinen fyller 500 år! (pdf)

Utsnitt från äldre tavla med marint motiv 

Bild: Del av fotografi av Herman af Silléns tavla Sjöstrid, utbrytningen ur Viborgska viken, Viborgska gatloppet 3 juli 1790. Fotograf: Cecilia Nordstrand. Sjöhistoriska museet.

Avsnitt 28 – 3 oktober 2022

Den som dricker tänker inte 

Under året 1922 fick både män och kvinnor rösta om Sveriges alkoholpolitik i landets första folkomröstning. Valet stod mellan totalförbud mot alkohol eller frihet under ansvar, och ett av resultaten blev inrättandet av Systembolaget. Mia Nilsson berättar om den heta kampen inför Förbudsomröstningen och ger inblick i det fascinerande arkivmaterialet som finns i föreningsarkiv runt om i landet.

Medverkande: Mia Nilsson, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Martin Ahlström, Riksarkivet.

Musik: E_S First Regiment March, Nico Dickens.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 28: Den som dricker tänker inte och den som tänker dricker inte (pdf)

Affisch från folkomröstningen 1922 

Foto: Affisch från IOGT Rönnblomman, Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Avsnitt 27 – 25 augusti 2022

Hästkrafter

Hästen i historien och arkiven – en podd i två avsnitt:

Hästkrafter del 2

Hur man botade hästens sjukdomar förr. Wången – en riksanstalt för hästavel. Isracing med häst. Tips på hur man hittar hästar i arkiven.

Carita Rösler berättar i samtal med Jim Hedlund, bägge från Riksarkivet i Östersund.

Musik: Martin Klem – Once in a Decade

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 27: Hästkrafter del 2 (pdf)

Äldre illustration av häst med olika sjukdomar 

Foto: Tavla över alla hästens yttre sjukdomar, 1919. Riksarkivet i Östersund, biblioteket.

Avsnitt 27 – 25 augusti 2022

Hästkrafter

Hästen i historien och arkiven – en podd i två avsnitt:

Hästkrafter del 1

Hästen i arbete och i det militära. Avel av Nordsvensken. Hästnamn.

Carita Rösler berättar i samtal med Jim Hedlund, bägge från Riksarkivet i Östersund.

 

OBS! Ett faktafel har smugit sig in i poddavsnittet. Hästkonstnärens namn ska vara Acke Åslund och inte Akke Kumlien. 

 

Musik: Martin Klem – Once in a Decade

Röst till Lars Persson i Landvärk: Kalle Retzell

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 27: Hästkrafter del 1 (pdf)

Äldre svartvitt foto föreställande häst och man 

Foto: Janrik Bromées samling, Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 26 – 2 juli 2022

De fem kolonnernas palats

Följ med till medeltiden och besök de fem kolonnernas palats i Rom! Det är ett fascinerande hus där den heliga Birgitta bodde på 1300-talet och som fungerade som ”turistbyrå” och gästhus för skandinaviska pilgrimer. Huset hade en stark dragningskraft och blev föremål för både intriger och handgripligheter i kampen om ägarskapet.

Sara Risberg på Riksarkivets sektion för Medeltida källutgivning berättar i samtal med Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund.

Musik: Ensemble Gemma - Responsorium Solem justicie

Latinsk uppläsning: Peter Ståhl

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 26: De fem kolonnernas palats (pdf)

Äldre byggnad fotad från framsidan 

Foto: De fem kolonnernas palats. Fotograf: Sara Risberg.

Avsnitt 25 – 23 maj 2022

Judisk historia i svenska arkiv

Det finns många källor i de svenska arkiven som belyser judisk historia. Forskaren Carl Henrik Carlsson guidar oss genom källmaterialet, från 1700-talet och fram till i idag, och berättar hur vi kan hitta fakta om relationer med majoritetssamhället, person-öden, invandring, flyktingmottagning och organisationsliv. Han har skrivit Riksarkivets nya arkivguide som heter Källor till judarnas historia i Sverige. I avsnittet samtalar han med Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund.

Musik: Ya salio de la mar la galana (trad.) Från CD:n Vayter.

Sång: Anne Kalmering Josephson

Violin: Semmy Stahlhammer

Dragspel: Miriam Oldenburg

Cello: Isabel Blommé

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 25: Judisk historia i svenska arkiv (pdf)

Äldre svartvitt fotografi 

Foto: Nio judiska kvinnor från släktkretsen Gisiko. Fotot taget år 1864. Foto från Judiska museet, fotograf okänd.

Avsnitt 24 – 26 april 2022

Barnen och sinnesslöanstalterna – från Eriksro till Vipeholm

I början av 1900-talet och under de kommande decennierna ökade antalet vårdplatser för så kallade ”obildbara sinnesslöa” mycket kraftigt i Sverige. Många skrevs in redan som barn och blev sedan kvar för resten av livet i den sektor som fram till 1950-talet gick under namnet ”sinnesslövården”. Vad finns det för källor från den här tiden och vad kan säga de oss om livet och döden på anstalterna? Sara Grut Riksarkivet i Östersund berättar i samtal med Martin Ahlström.

Musik: ES_September Days - Franz Gordon<

Källa: Sunne tingslags domboksprotokoll 1691-1700, Riksarkivet i Östersund. Avskrift: Sunne domb 1691-1700_(fornskrift.se)

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 24: Barnen och sinneslöanstalterna (pdf)

Äldre svartvid bild 

Foto från Eriksro vårdhem, Föreningen Eriksro, Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 23 – 25 mars 2022

Det okända teckenspråket

En mycket gammal och detaljerad beskrivning av praktiserat teckenspråk har nyligen upptäckts i ett domprotokoll från 1600-talet. Den skrevs ned när en dövstum man ställdes inför rätta i Jämtland för ett allvarligt brott. Maria Press berättar om det unika fyndet i samtal med Jim Hedlund, bägge från Riksarkivet i Östersund.

Källa: Sunne tingslags domboksprotokoll 1691-1700, Riksarkivet i Östersund. Avskrift: Sunne domb 1691-1700_(fornskrift.se)

Musik: ES_The Break of Dawn – Christoffer Moe Ditlevsen

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 23: Det okända teckenspråket (pdf)

Gammal och detaljerad beskrivning av praktiserat teckenspråk 

Bild: Franz Hermann Czech, "Versinnlichte Denk- und Sprachlere" 1836.

Avsnitt 22 – 28 januari 2022

Minnesotaupproret och slutet

Olof Liljegren är fast i inbördeskriget och hamnar i Minnesota, där han skyddar nybyggare i delstaten mot Siouxfolkets uppror. Olof gör karriär inom armén men motgångarna hopar sig...

Den tredje och sista delen av tre i miniserien Olofs dröm om Amerika.

Olof Liljegrens röst: Kalle Retzell.

G.A. Gladers röst: Greger Bringsaas.

Musik: Miles away - Stefan Kartenberg

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 22: Minnesotaupproret och slutet (pdf)

Äldre svartvitt porträttfoto föreställande en man sittandes på en stol 

Foto: Find a Grave, databas och bilder (https://sv.findagrave.com/memorial/66852090/olof-liljegren), äreminnessida för Olof Liljegren (1830–25 Sep 1864), Find a Grave-äreminne nr 66852090, Little Rock National Cemetery, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA.

Avsnitt 21 – 28 januari 2022

Reportage från Amerikanska inbördeskriget

Olof Liljegren tar värvning i nordstatsarmén och rapporterar direkt från slagfältet i sina brev hem till pappan.

Andra delen av tre i miniserien Olofs dröm om Amerika.

Olof Liljegrens röst: Kalle Retzell.

Musik: Miles away - Stefan Kartenberg

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 21: Reportage från Amerikanska inbördeskriget (pdf)

Äldre svartvitt porträttfoto föreställande en man sittandes på en stol


Foto: Find a Grave, databas och bilder (https://sv.findagrave.com/memorial/66852090/olof-liljegren), äreminnessida för Olof Liljegren (1830–25 Sep 1864), Find a Grave-äreminne nr 66852090, Little Rock National Cemetery, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA.

Avsnitt 20 – 28 januari 2022

Äventyraren Olof emigrerar 1857

Olof Liljegren var en av de första svenskarna att emigrera till Amerika. Till skillnad från andra emigranter till Nordamerika under samma tid reste inte Olof för att han kände sig tvingad att göra det, utan snarare för att söka äventyret i det nya landet. Breven hem till fadern i Jämtland berättar om resan dit och om livet i det nya landet.

Första delen av tre i miniserien Olofs dröm om Amerika.

Olof Liljegrens röst: Kalle Retzell.

Musik: Miles Away - Stefan Kartenberg

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 20: Äventyraren Olof emigrerar 1857 (pdf)

Äldre svartvitt porträttfoto föreställande en man sittandes på en stol

Foto: Find a Grave, databas och bilder (https://sv.findagrave.com/memorial/66852090/olof-liljegren), äreminnessida för Olof Liljegren (1830–25 Sep 1864), Find a Grave-äreminne nr 66852090, Little Rock National Cemetery, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jim Hedlund